Rozmiar: 15909 bajtów

- 106 -

1360, 8 III, Otmuchów (Othmuchow)

indiccione XIII, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Innocencii divina providencia pape VI anno septimo die dominica qua Oculi mei in dei ecclesia decantatur, quod fuit VIII Id. Marcii

Wacław Sbynconis de Lulcz (Wenczeslaus) kleryk ołumuniecki (Olomucen. sis) i notariusz publiczny stwierdza, że w jego obecności oraz Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus . . . Wratislauiensis) i świadków dokumentu z 1360 r. 10 III, (por. nr 109) Jan prepozyt kaliski (Johannes . . . Calisiensis), reprezentant Jarosława arcybiskupa gnieźnieńskiego (Jaroslaus archiepiscopus Gneznensis) przedstawił dokument ww. arcybiskupa z 1360 r., 1 III, Gniezno (por. nr 101).

Transumpt: łac., AA Wrocław, sygn. T 27.
Druk: Urk. z.G.d.Bisth. Breslau, s. 327, nr 289.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów