Rozmiar: 15909 bajtów

- 105 -

1360, 8 III, Paczków (Paczcow)

die dominica que Oculi in ecclesia decantatur

Bertold (Bertholdus) właściciel wsi Camen, kanonik opolski (Opoliensis) oraz proboszcz paczkowski (Paczcouiensis), stwierdza, że Mikołaj Keler (Nicolaus) mieszczanin paczkowski (Paczcow) nadał za jego zgodą 6 grzywien rocznego czynszu jako uposażenie ołtarza w kościele parafialnym w Paczkowie (Paczcow). W związku z tym Mikołaj Keler i jego spadkobiercy zwolnieni są od wszelkich opłat na rzecz wystawcy i jego spadkobierców.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 77v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 23, nr 20.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów