Rozmiar: 15909 bajtów

- 111 -

1360, 13 III, Wrocław (Wrat[islauia])

in crastino b. Gregorii pape et confessoris

Małgorzata (Margaretha) opatka klasztoru Św. Klary we Wrocławiu (Wrat[islauia]) stwierdza, że Agnieszka (Agnes) córka nieżyjącego Mikołaja wójta nyskiego (Nycolaus ... Nysensis), profesa w klasztorze Klarysek we Wrocławiu, nadała swojemu bratu Janowi (Johannes) 5 grzywien rocznego czynszu z 4 łanów dziedzicznych we wsi Zawsie k. Nysy (Noua villa) z zastrzeżeniem, iż po śmierci Agnieszki 2 grzywny z owych 5 grzywien ma nadal posiadać jej brat Jan, a pozostałe 3 grzywny klasztor Klarysek wrocławskich, które można odkupić za 30 grzywien.

Kopia: łac., AP Wrocław. Rep. 135, sygn. D 23, s. 50-51.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów