Rozmiar: 15909 bajtów

- 119 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Bertold Schenke z Kruszyny k. Brzegu (Bertoldus ... de Schonow) sprzedał dożywotnio ze 20 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Kruszynie k. Brzegu (Schonow) Hartlibowi z Grodkowa (Hartlibus de Grotkow) wikariuszowi kaplicy książęcej na zamku brzeskim (Bregensis). Po śmierci nabywcy czynsz ten ma stać się własnością jego następców przy tej kaplicy. Nabywca ma prawo do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Szenko z Witowic k. Oławy (Schenco de Wythowicz), Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 100-101; tamże, Akta m. Wrocławia. sygn. B 89,1, s. 41v.
Regest: CDS, IX, s. 28, nr 185; Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 229.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów