Rozmiar: 15909 bajtów

- 120 -

1360, 16 III, Brzeg (Brega)

fer. secunda post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Henryk z Żar (Henricus de Sar) za zgodą swej żony Dobirki (Dobirca) sprzedał za 123 grzywny 12 łanów oczynszowanych i 5 prętów oraz 2 place pod budowę domu położone w Pieszkowie k. Lubina (Peczkindorf) a stanowiące oprawę wdowią jego żony Henkszlonowi (Henkschlonus), Teodorykowi (Theodoricus), Piotrowi (Petrus) prezbiterowi oraz Tamowi (Tammo) i Niczkowi (Niczco) braciom zwanym de Redirn ze wszystkimi obciążeniami oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Ydsico Curzantka, Hanko Jezer (Hanco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 96.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 234.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów