Rozmiar: 15909 bajtów

- 126 -

1360, 16 III, Wrocław

in crastino b. Jacobi Apostoli

Rajcy m. Wrocławia sprzedają za 100 grzywien magistrowi Henrykowi de Bankow rektorowi szkoły Św. Elżbiety we Wrocławiu 10 grzywien rocznego czynszu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 74. St. Elisabeth, nr 101.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów