Rozmiar: 15909 bajtów

- 128 -

1360, 18 III, Brzeg (Brega)

fer. quarta post dominicam Letare

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Ludmiła (Ludemilla) i jej syn Wojtko (Woytco) sprzedali za 73 grzywny 8 łanów oczynszowanych w Zwanowicach k. Brzegu (Swanowicz) z zastrzeżeniem prawa odkupu za tę samą cenę dla spadkobierców Andirkona Boruth (Andirco) oraz zastrzeżeniem dochodów wystawcy z tytułu prawa zwierzchniego.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Popko z Biernatek k. Legnicy (Popco de Berndorf), Jeszko Qwas (Jesco), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Jan (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 95; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 37v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów