Rozmiar: 15909 bajtów

- 130 -

1360, 20 III, Wrocław (Wrat[islauia])

fer sexta post dominicam Letare

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina ( Ludwicus dux Slesiae et dominus Bregensis et Lubinensis) stwierdza, że w jego obecności Małgorzata (Margaretha) żona Apeczki de Wedrow (Apeczco) sprzedała za 62 grzywny Fryderykowi de Sulcz (Fredricus) 8 grzywien rocznego czynszu ze swojego folwarku w Skarboszowie k. Oławy (Syffirdisdorf), 1/3 dochodu z sądownictwa sołectwa z połową wolnego łanu położonego w pobliżu dworu (curia) oraz inne przynależności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia), Peczo Beyer, Hanko Jezir (Hanco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Teodoryk de Redirn (Thedericus), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes) pisarz książęcy qui presencia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 3, nr 648.
Kopia: łac., tamże, Rep. 21, sygn. 1A, s. 101; tamże, sygn. B 89, 1, s. 42.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 26, nr 238.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów