Rozmiar: 15909 bajtów

- 131 -

1360, 22 III, Praga (Praga)

die dominica ante festum Annunciacionis b. Virginis

Karol IV cesarz na prośbę miast m.in. Zgorzelca (Gorlicz) i Lubania (Luban) zabrania w tych miastach przekazywać duchowieństwu wszelkich nieruchomości z wyjątkiem zapisów testamentowych, aby nie uszczuplać podatków miejskich i królewskich, wolno tylko przekazywać pieniądze. Wystawca równocześnie znosi prawo azylu w klasztorach i kościołach dla wszelkich przestępców.

Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 298, nr 463.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów