Rozmiar: 15909 bajtów

- 133 -

1360, 1 IV, Otmuchów (Otmuchow)

Kal. Aprilis

Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) kanonik przy kościele Św. Idziego we Wrocławiu (Wrat[islauia]) i Szymon de (...ucz) kanonik wrocławski (Wrat[islauiensis]) upoważniony przez biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus ... episcopus Wrat[islauiensis]) powiadamiają rektora kościoła w Laskowicach k. Oławy (Laschkowicz), że na wakujące po śmierci Mikołaja (Nicolaus) ostatniego proboszcza stanowisko rektora kościoła w Dziuplinie k. Oławy (Dupyn) mianowany został z rekomendacji Wilhelma opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus) Franciszek (Franciscus) premonstratens ww. klasztoru.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 386.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów