Rozmiar: 15909 bajtów

- 137 -

1360, 8 IV, Ścinawa (Stinauia)

fer. quarta infra festum Pasche

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Cunczo de Falkinhayn sprzedał za 135 grzywien Kunadowi Falkinhayn (Cunadus) oraz jego spadkobiercom wszystkie swoje dobra w Przylesiu k. Brzegu (Cunraczwald) z prawem odkupu za tę samą cenę.

Świadkowie: Wilricus z Wągrodna k. Legnicy (Wangintyn), Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg), Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodericus) bracia z Groszowa k. Złotoryi (de Rechinberg), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Tammo de Medgow i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 100; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 41v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów