Rozmiar: 15909 bajtów

- 138 -

1360, 11 IV Lubin (Lubin)

fer. sexta infra festum Pasche

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Bernard Leyske (Bernhardus) nadał swej żonie Katarzynie (Kath[erina]) jako oprawę wdowią 4 łany orne w Czerńcu k. Lubina (Swarcza) wraz z trzema zagrodnikami, domem mieszkalnym oraz innymi przynależnościami.

Świadkowie: Wilricus, Peszo Lemberg (Pescho), Henryk de Rosinberg (Henricus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Henryk z Żar (Henricus de Sar), Albert de Nechlin (Albertus), Mikołaj z Kłopotowa k. Lubina (Nicolaus de Clopcow) i Henryk de Wotschicz (Henricus).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 97.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów