Rozmiar: 15909 bajtów

- 140 -

1360, 12 IV, Kąty Wrocławskie (Kanth)

in dominica qua canitur Quasi modo geniti in ecclesia dei

Bolko II książę Śląska, pan Ziębic (Bolko ... dux Slezie et dominus in Munstiberg) stwierdza, że w jego obecności Konrad de Rydeburg (Conradus) syn nieżyjącego rycerza Cobirstema de Rydeburg (Cobirstem) sprzedał rycerzom Franczkowi (Franczko) i Janonowi (Janonus), braciom zwanym de Borsnicz, ogród położony naprzeciw zamku książęcego w Kątach Wrocławskich (Kanth) w pobliżu młyna oraz wójtostwo dziedziczne, dochody z rybołówstwa na rzece na odcinku do ww. młyna i od drogi prowadzącej w kierunku Wrocławia (Wrat[islauia]) do lasu popularnie zwanego Hak wraz ze wszystkimi prawami i dochodami z wyłączeniem służby konnej oraz wyższego i niższego sądownictwa. Wystawca nadaje owe nabytki nabywcom w lenno oraz zatwierdza niniejszą transakcję.

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Bernard z Kotowic k. Wrocławia (Bernhardus de Kothewicz), Jungelingus de Czirnen, Konrad de Czirnen (Conradus), Franczko de Sydelicz de Kernicz - rycerze, Stefan wójt dziedziczny Kątów Wrocławskich (Stephanus ... Kanth) i Mikołaj de Ponekow (Nicolaus) pisarz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. DD 24.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów