Rozmiar: 15909 bajtów

- 139 -

1360, 12 IV, Lubin (Lubin)

dominica Quasimodogeniti

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Małgorzata (Margaretha) żona Apeczki de Wedrow (Apeczco) sprzedała za zgodą męża swój folwark Zabardowice k. Oławy (Siffridisdorf) wraz z sołectwem, połową łanu oraz 12 łanami i 5 prętami oczynszowanymi w Pieszkowie k. Lubina (Peczkindorf) wraz z czynszem dziedzicznym, 2 placami, sądownictwem prowincjonalnym, ze wszystkimi obciążeniami oraz prawem alienacji.

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodoricus) bracia z Groszowa k. Złotoryi (de Rechinberg), Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg) sędzia dworski Burgulcho de Benechindorf, Otto z Jodłowa k. Nysy (Tannenberg), Tammo de Medgow i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 98-99.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów