Rozmiar: 15909 bajtów

- 142 -

1360, 17 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

decimaseptem die mensis Aprilis

Piotr prepozyt opolski (Petrus ... Opoliensis) stwierdza, że w jego obecności Maciej zwany de Molheym (Mathias) rycerz za zgodą Mikołaja Małego księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus in Munstirberg) nadał dożywotnio Agnieszce (Agnes) klarysce wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) czynsz w wysokości 8 małdratów jęczmienia z 6 łanów należących do sołectwa w Noua villa k. Kątów Wrocławskich (Canthensis). Po śmierci Agnieszki czynsz ten miał przypaść ksieni klasztoru klarysek we Wrocławiu. Wystawca zatwierdza to nadanie pod karą ekskomuniki.

Świadkowie: Jan (Johannes) proboszcz w Pontwiniuilla, Jakub (Jacobus) kapelan klarysek wrocławskich, Jan z Sołtysowic k. Wrocławia (Johannes de Molnsdorf), Cunadus zwany Kostchyn prokurator klarysek wrocławskich, Konrad de Petirwicz (Conradus), Piotr de Cunczindorf (Petrus) - notariusze publiczni, Mikołaj de Warmuet i Gerlacus de Cunczindorf kuzyni.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 295-296.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów