Rozmiar: 15909 bajtów

- 144 -

1360, 25 IV, Lubin

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż za 60 grzywien 6 grzywien rocznego czynszu z posiadłości Granowiec k. Legnicy (Granewicz) przez Hapa zwanego Kewle i jego żonę Małgorzatę magistrowi Mikołajowi i konwentowi Krzyżowców pod wezwaniem Św. Macieja we Wrocławiu.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 26.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów