Rozmiar: 15909 bajtów

- 149 -

1360, 4 V, Wroclaw (Wratislauia)

IV Non. Maii

Jan syn nieżyjącego Apeczki (Johannes quondam Apeczconis), kleryk m. Wrocławia (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, na prośbę Jana Conoplacha (Johannes) kanonika kościoła Św. Idziego we Wrocławiu i prokuratora Galla de Lemberg, mistrza joannitów na Polskę i Czechy, transumuje dokument z 1352 r., 18 VIII, (por. RBM, t V. fesc. 3).

Świadkowie: Piotr de Cunczindorph (Petrus), Thilo z Głogowa (Magna Glogouia), Piotr z Nysy (Petrus de Nysa), Dominik z Oświęcimia (Dominicus de Osswenczin).


Regest: RBM. VII, 2. s. 319, nr 496.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów