Rozmiar: 15909 bajtów

- 150 -

1360, 5 V, Brzeg

in die Gothardi

Rajcy brzescy sporządzają umowę między Mirsanem z Pogorzeli k. Brzegu (Mirsan von Pogarell) z jednej strony a Franczkiem (Franczko) i Mlodatem ze Ścinawy (Mlodata von Stinavia) z drugiej w sprawie niegdyś dokonanego morderstwa przez Bawara ze Ścinawy (Bavarus von Stinavia) na Gebhardzie von Kittlitz (Gebhard). W umowie tej Mirsanus zobowiązuje się wysłać do Rzymu kapłana po poświadczenie papieskie Annie wdowie po zamordowanym, opłacić 1000 mszy u dominikanów oraz wyposażyć pielgrzymkę do Akwizgranu (Aachen, Niemcy).

Regest: CDS, IX, s. 28, nr 187.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów