Rozmiar: 15909 bajtów

- 155 -

1360, 10 V

dominica Rogationum

Ridlinus z Żernik Wrocławskich k. Wrocławia (Schönborn) nadał Hankowi z Bieńkowic k. Wrocławia (Hanco de Bankow) na prawach dziedzicznych 7 łanów pola w Żernikach Wrocławskich k. Wrocławia (Schönborn) wolne od wszelkich obciążeń na podstawie dokumentu księcia Henryka.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C24, 3, s. 2392.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów