Rozmiar: 15909 bajtów

- 156 -

1360, 10 V, Otmuchów (Othmuchow)

VI Id. mensis Maii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis) oświadcza, że za zgodą kapituły wrocławskiej i Piotra de Zymerow (Petrus) ówczesnego proboszcza kościoła w Byczeniu k. Ząbkowic Śl. (Byczan) dochody z tytułu prawa patronatu nad kościołem w klasztornej wsi Byczeń należeć mają do klasztoru Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim (Cameniczensis). Ówczesny opat tego klasztoru Andrzej Fullschussil (Andreas) wyznaczył wieczyście wikariuszom tego kościoła następujące dochody: 2 łany w Byczeniu, 1 łan w Starczówku k. Ząbkowic Śl. (Altmannivilla), płody z ogrodów tamże (pullos ortorum), 7 małdratów zboża z tytułu annony mszalnej w Starczówku, 4 małdraty zboża z Goleniowa k. Ząbkowic Śl. (Galnow), 2 małdraty i 2 miary zboża z Pomianowa k. Ząbkowic Śl. (Pomiansdorf), dziesięcinę snopową tamże, dziesięcinę snopową w Prokotinstein, dziesięcinę pieniężną w Goleniowie z wyłączeniem folwarku, który należy do klasztoru, i drzewo z lasu zwanego Byczeń znajdującego się w pobliżu wsi Byczeń. Każdorazowy wikariusz może w razie potrzeby żądać zwiększenia tego uposażenia. Dary wiernych i testamenty uczynione na rzecz proboszcza mają należeć się wikariuszom w tym kościele. Opat prosił wystawcę, aby pozostałe dochody przyłączyć do uposażenia klasztornego. Biskup przyznał więc klasztorowi następujące dochody: dziesięcinę snopową w Byczeniu, Śremie k. Ząbkowic Śl. (Schrom), Topoli k. Ząbkowic Śl. (Richenow), dziesięcinę pieniężną w Starczówku oraz czynsz z ogrodów i 1 wiardunek z 1 łanu w Sławęcinie k. Ząbkowic Śl. (Slawatindorf), który należał do kościoła w Byczeniu. Wystawca zastrzega, iż wikariusz kościoła w Byczeniu powinien mieć do pomocy w sprawowaniu duszpasterstwa mnicha kamienieckiego. Jeżeli zaistnieje wakat w kościele w Byczeniu po śmierci lub ustąpieniu Teodoryka (Theodericus) niegdyś przeora ww. klasztoru, to opat kamieniecki ma przedstawić do zatwierdzenia biskupowi kandydata spośród mnichów tego klasztoru. Wystawca zwalnia jednocześnie proboszcza i kościół w Byczeniu od zależności od archiprezbitera strzelińskiego (Strelinensis) i poddaje archiprezbiterowi ząbkowickiemu (Frankinsteinensis).

Świadkowie: Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legniczensis), Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythom) archidiakon głogowski (Glogoviensis), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) proboszcz otmuchowski (Othmuchoviensis), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslavia) proboszcz w Raciborzu (Rathebor), Grzegorz (Gregorius) śpiewak przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauia]) i Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczan).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 78-78v i 78v-79.
Druk: CDS, X, s. 199, nr 246.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 23, nr 21.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów