Rozmiar: 15909 bajtów

- 158 -

1360, 12 V, Villeneuve les Avignon (Villanova, Francja)

IV Id. Maii a. octavo

Konrad archidiakon Nitry w diecezji ostrzychomskiej (Conradus archidiaconus Nitriensis in ecclesie Strigoniensi, Węgry) i kapelan króla węgierskiego zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat wraz z prebend± m.in. w ko¶ciele wrocławskim dla Konrada syna nieżyj±cego Hermana de Plaue (Conradus quondam Hermanni de Plaw), kleryka diecezji naumburskiej (Neumburg, Niemcy).

Regest: MVB, II, s. 432, nr 1082; Bull. Pol., II. s. 159, nr 990.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów