Rozmiar: 15909 bajtów

- 168 -

1360, 3 VI

fer. 4 post Trinitatis

Mikołaj Weere (Nicolaus) nadał Burkardowi Nibischicz (Burkardus) 3 łany ziemi w Lubnowie k. Ząbkowic Śl. (Lubenow) ze wszystkimi prawami, wolne od wszelkich obciążeń, a szczególnie od służby wojskowej, które to przywileje otrzymał niegdyś nadający na podstawie przywileju księcia Henryka (Henricus).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 647.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów