Rozmiar: 15909 bajtów

- 170 -

1360, 4 VI, Praga (Praga)

indictione XIII, II Non. iuni, regnorum nostrorum anno XIV imperii vero sexto

Karol IV cesarz i książęta Bolko II świdnicki (Bolco Swidnicensisj i Bolko III opolski (Bolco Opoliensis) siostrzeńcy wystawcy, przyrzekają Burghardowi burgrabiemu magdeburskiemu (Burghardus ... Magdeburgensis) i zarządcy dworu cesarskiego oraz jego następcom, a także Jeskowi z Wartemberka (Czechy) zwanemu de Wessel i jego następcom wypłacić do przyszłego święta św. Jakuba (25 VII) 1490 kóp groszy na zamku zwanym Welsch.

Ekscerpt: RBM. VII, 2, s. 331, nr 521.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów