Rozmiar: 15909 bajtów

- 171 -

1360, 4 VI, Praga (Praga)

indictione XIII, II Non. iuni, regnorum nostrorum anno XIV imperii vero sexto

Karol IV cesarz i Teodoryk biskup Minden (Mindensis, Niemcy), prepozyt wyszehradzki (Wissegradensis) i kanclerz Królestwa Czeskiego oraz książęta Bolko II świdnicki (Bolko Swidnicensis) i Bolko III opolski (Bolko Opoliensis) przyrzekają Burghardowi (Burghardus) burgrabiemu magdeburskiemu i jego następcom oraz Jeskowi z Wartemberka (Jesco de Wartenberg, Czechy) zwanemu de Wessel burgrabiemu praskiemu (Pragensis) i jego następcom wypłacić 1000 kóp groszy do przyszłego święta św. Walpurgii (I V) na zamku Welisch.

Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 331, nr 522.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów