Rozmiar: 15909 bajtów

- 174 -

1360, 5 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

sexta fer. post Corporis Christi

Konrad de Falkinhain (Conradus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności bracia Franczco i Jan (Johannes) synowie Mikołaja de Sittin (Nicolaus) mieszczanina wrocławskiego (Wrat [islauiensis]) sprzedali za 180 grzywien 18 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr ruchomych i nieruchomych we wsiach Domasław k. Wrocławia (Domislaw) i Bielany Wrocławskie (Betheler) Małgorzacie (Margaretha) wdowie po Tilonie Scriptoris (Tilo) mieszczaninie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) i jej dzieciom Franczcowi i Annie (Anna) z prawem nabywców do zastawu dóbr i prawem odkupu sprzedających za tę samą cenę z zastrzeżeniem, iż w razie wykupywania czynszu należy miesiąc wcześniej powiadomić o tym nabywców. Jeżeli nabywcy pozbawieni byliby możliwości otrzymywania tego czynszu z ww. dóbr, to mogą go pobierać z innych dóbr należących do Franczca i Jana (Johannes) de Sittin. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Henlinus z Nysy (Nyssa), Niczco Dumlosi - mieszczanie wrocławscy (Wrat[islauienses]), wysłannicy Małgorzaty (Margaretha) i jej dzieci do załatwienia ww. sprawy, Mikołaj Dominici (Nicolaus) i inni.


Druk: CDS, IV, s. 25, nr 32.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów