Rozmiar: 15909 bajtów

- 176 -

1360, 6 VI, Oleśnica (in castro nostro Olsnicensi)

VIII Id. Junii

Konrad I książę Śląska, pan Oleśnicy i Koźla (Conradus dux Zlezie dominus Olsnicensis et Kozlensis) stwierdza, iż została zawarta umowa między nim a Jakubem synem Augustyna (Jacobus Augustini), proboszczem w Miliczu (Militz), o zamianie dochodów z 2 wsi: Stawca k. Milicza (Stawicz) i Gór k. Milicza (Gora) oraz karczem, łaźni i parceli (curia) położonych w Miliczu, a należących do ww. Jakuba na 3 grzywny rocznego czynszu z dochodów miasta Oleśnicy (Olsnicensis). Książę zapewnia, iż w wypadku lokacji ww. wsi ich mieszkańcy będą zobowiązani płacić na rzecz owego Jakuba z każdego łanu po 2 skojce z tytułu dziesięciny polowej i annony. Jeśli napotka to opór mieszkańców tych wsi, wówczas proboszcz należność tę ma otrzymać z dochodów książęcych. Jeżeli czynsz 3 grzywien zostanie zmieniony na inny, wówczas ma on powrócić na rzecz rajców oleśnickich (Olsnicenses).

Świadkowie: Tamo i Merbotho Hayn, Friczko de Grodis, Bursko ze Starościna k. Namysłowa (Bursco de Scarsina), Szymon z Godziszowa k. Oławy (Simonus de Rorow), Jan z Bierutowa k. Oleśnicy (Johannes de Beroldstatt), Jan z Poniatowic k. Oleśnicy (Johannes de Ponathowicz) - proboszczowie, Ludwik w Oleśnicy (Ludvicus de Olsna), Mikołaj w Miliczu (Nicolaus in Melitz) - zastępcy proboszczów, kapelani książęcy.


Druk: Siles. rer. script., III, s. 151, nr 190.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów