Rozmiar: 15909 bajtów

- 177 -

1360, 7 VI, Otmuchów (Othm[uchow])

VII Id. Juni

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że nadał dożywotnio Stefanowi Gromasii (Stephanus) kanonikowi poznańskiemu (Poznaniensis), altarzyście wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i byłemu notariuszowi biskupiemu, leżące na pograniczu Śląska i Wielkopolski w pobliżu zamku Bolesławice nad Prosną (Bolezlauia) oraz Kępna (langinfurt sive Campno) następujące wsie: Chlewo (Chleuo), Bobrowniki, Skarydzów (Starzeczow), Wyszonów (Visschonow), Jutrków (Jutrow), Lubczyn (Lubczina), Mirków (Mircow), Olszowa (Olschoua), Janówka (Jankow), Siemianice (Semiyanowicz), Raków (Racowo), Trzcinica (Trczencza), Grębanin (Grambaminibinum), Myronicz, Domanice (Domammno), Mikorzyn (Micorsino), Rogaszyce (Rogaschicz), Kochłów (Cochlow), Parzynów (Parsnow), Doruchów (Doruchow), Świba (Swyba), Przytocznica (Przsecocznicza), Gszeszicze.

Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 77v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X. s. 24, nr 22.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów