Rozmiar: 15909 bajtów

- 178 -

1360, 9 VI ?

Przecław biskup wrocławski stwierdza, że Mikołaj Cromer (Nicolaus) burmistrz miasta Lubina (Lubbin) sprzedał w imieniu miasta 10 grzywien rocznego czynszu magistrowi Mikołajowi (Nicolaus) i konwentowi ¦w. Macieja we Wrocławiu.

Fragment: oryg. niem., AP Wrocław, Rep. 66, nr 194a.
Regest: tamże. Rep. 66, nr 194a.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów