Rozmiar: 15909 bajtów

- 181 -

1360, 13 VI, Villeneuve les Avignon (Villanoua ,Avinionensis diocesis, Francja)

Id. Junii a. octavo

Innocenty VI papież wyraża zgodę, aby spowiednik Doroty ze ¦widnicy (Swidnicz, Siwydninz) wdowy po Hermanie Sumppelonis udzielił jej odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 433, nr 1084; Bull. Pol., II, s. 159, nr 993.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów