Rozmiar: 15909 bajtów

- 182 -

1360, 14 VI, Ząbkowice Śl. (Frankinsteyn)

indictione XIII, XVIII Kal. Julii

Konrad syn nieżyjącego Filipa z Nysy (Conradus quondam Philippi de Nysa), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, stwierdza, że został zawarty układ między Albertem proboszczem w Sośnicy k. Wrocławia (Albertus ... in Schosnicz), Mikołajem z Poznania (Nicolaus de Poznania) proboszczem w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczan) jako reprezentantami Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislauiensis) i Jakubem proboszczem w Ząbkowicach Śl. (Jacobus ... in Frankinsteyn) z jednej strony a Henrykiem (Henricus) notariuszem, jego bratem Mikołajem Cziros (Nicolaus) i ich siostrami Elżbietą (Elyzabeth), Małgorzatą (Margaretha), Kunegundą (Cunegunda), Gertrudą (Gertruda), mieszczanami ząbkowickimi (Frankinsteynenses), z drugiej strony w sprawie prawa patronatu nad ołtarzem Marii Magdaleny w kościele parafialnym w Ząbkowicach Śl. (Frankinsteyn), ufundowanym niegdyś przez Katarzynę Clopperi, obecnie już nieżyjącą siostrę w. wymienionych. Na mocy tego układu prawo to dożywotnio miało przypaść rodzeństwu fundatorki, reprezentantom drugiej strony w układzie. Po ich śmierci prawo patronatu nad tym ołtarzem miało należeć do proboszcza kościoła w Ząbkowicach. Altarzysta, którym aktualnie był Piotr syn Jana Hennigi ze Strąkowej k. Ząbkowic Śl. (Petrus Johannis de Cuncendorf prope Frankinsteyn), miał podlegać również proboszczowi ząbkowickiemu.

Świadkowie: Friczco proboszcz w Piotrowiczkach k. Trzebnicy (Friczco ... Petirwicz), Jan Sayon altarzysta w kościele Św. Krzyża w Ząbkowicach Śl. (Johannes ... Frankensteyn), Mikołaj ze Strzegomia ( Nicolaus de Strigonia) kaznodzieja ząbkowicki. Dokument ten spisał Konrad syn nieżyjącego Filipa z Nysy, notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Regesty dok. archiwum parafialnego w Ząbkowicach Śl., sygn. 1360, 20 VI, Otmuchów.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów