Rozmiar: 15909 bajtów

- 187 -

1360, 18 VI, Kłodzko (Glacz)

quinta fer. post festum st. Viti

Jan de Cnoblauschdorff w zastępstwie sędziego stwierdza, że w jego obecności Cunadus rycerz, Jan (Johannes), Tamo (Thammo) i Mikołaj (Nycolaus) bracia zwani de Ceschwicz za zgodą matki Małgorzaty (Margaretha) i sióstr Elżbiety (Elizabeth), Katarzyny (Katherina), Małgorzaty (Margaretha) sprzedali Wolfhardowi de Czedelicz (Wolfhardus) staroście kłodzkiemu (Glacz) za 16 1/2 kopy groszy praskich las położony w pobliżu dolnej części wsi Wojbórz k. Kłodzka (Gebhardisdorff) w stronę górnej części wsi Młynów k. Kłodzka (Moldorff) wraz ze wszystkimi dochodami.

Świadkowie: Otto de Glubocz starszy, Gunter de Stercza (Guntherus), Jerko de Muschin, Otto de Glubocz zwany de Snellinsteyn - rycerze, Otto syn Ratolda (Otto Ratoldi) i Henryk de Beringin (Heynricus).

Siedem pieczęci: m.in. wystawcy, starosty.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 75b, nr 16.
Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 164-165.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów