Rozmiar: 15909 bajtów

- 188 -

1360, 20 VI, Otmuchów (Othmuchow)

XII Kal. Julii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) zatwierdza układ z 1360 r. 14 VI, Ząbkowice Śl. w sprawie prawa patronatu nad ołtarzem Marii Magdaleny w kościele parafialnym w Ząbkowicach (por. nr 182).

Świadkowie: Mikołaj z Bytomia archidiakon głogowski (Nicolaus de Bythom ... Glogouiensis), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) prokurator i proboszcz otmuchowski (Othmuchouiensis), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczan).

Pieczęć biskupa.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Regesty dok. archiwum parafialnego w Ząbkowicach Śl., sygn. 1360, 20 VI, Otmuchów.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów