Rozmiar: 15909 bajtów

- 189 -

1360, 24 VI, Świdnica (Swidnitz)

in die st. Johannis Baptistae

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesiae dominus in Furstenberg nnd in Swidnitz) stwierdza, że w jego obecności Jan de Swenckfeldt sprzedał rajcom i miastu Świdnicy (Swidnitzj las popularnie zwany "Sylva Aurea" stanowiący jego dziedziczną własność, położony przy granicach wsi Braistenhayn, Myślęcin k. Wałbrzycha (Schenkendorf), Virstmachdorff i Gerhertsdorff. Nabywcy zobowiązani byli uiszczać wystawcy i jego następcom 3 talenty pieprzu rocznie na potrzeby kuchni książęcej.

Świadkowie: Hartmannus z Wieściszowic k. Kamiennej Góry (Ronau), Keklo de Cirnen, Heironannus de Richinbach, Cuno z Pankowa k. Świdnicy (Panckendorf) - rycerze, Rudigerus de Wiltberg marszałek książęcy, Cunmannus de Sidlitz, Cuntzelinus protonotariusz książęcy qui presentia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Świdnicy, nr 25, s. 17-18.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów