Rozmiar: 15909 bajtów

- 190 -

1360, 25 VI, Villeneuve les Avignon (Villa Nova, Francja)

VII Kal. Julii a. octavo

Kazimierz Wielki król Polski zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum, którego obsada należy do biskupa wrocławskiego dla ¦więtosława syna Piotra de Slaucouia (Swentoslaus Petri de Slaucouia) kleryka diecezji krakowskiej (Cracoviensis).

Regest: MVB, II, s. 433, nr 1086; Bull. Pol., II, s. 160, nr 996.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów