Rozmiar: 15909 bajtów

- 192 -

1360, 25 VI, Wrocław (Wratislauia)

indictione XIII, die XIV mensis Junii, pontificatus sanctissimi ... nostri domini Inocentii pape VI anno VIII

Amboldus syn Jana de Campino (Johannes), kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Gneznensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności Otto z Nysy (Nissa) oraz Piotr (Petrus) Hanco i Mikołaj (Nicolaus) bracia zwani Duringi mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses) oświadczyli, że przyjęli w depozyt od Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislauiensis) oraz Arnolda de Caucina (Arnoldus) scholastyka krakowskiego (Cracoviensis) i nuncjusza papieskiego na Polske (Polonia) i okoliczne kraje 1000 florenów w złocie należnych komorze apostolskiej, które powinny być wypłacone do końca roku (ab duodecim menses) Antoniemu (Anthonius) i Guidonowi (Guido) kupcom asteńskim (Astensis) lub Manuelowi de Bota (Manuel) albo ich pełnomocnikom lub komukolwiek kogo wskaże papież w Brugii (Villa Brugensis Belgia) lub tam, gdzie ci kupcy akurat będą.

Świadkowie: Franciszek biskup Cantiae (Franciscus ... Canticensis, Kreta), sufragan wrocławski (Wrat[islauiensis]), Andrzej opat klasztoru Cystersów w Kamieńcu (Andreas ... Camynensis), Konrad z Turowa k. Wrocławia (Conradus de Thurow) prokurator biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis), Jan de Obichow (Johannes) wicekustosz krakowski (Cracoviensis), Stanisław de Constantyn (Stanislaus) - proboszczowie, i Jan (Johannes) notariusz oficjała wrocławskiego (Wratislaviensis). Dokument niniejszy sporządził Amboldus syn Jana de Campino (Johannes), kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Gneznesis) i notariusz publiczny.


Druk: VMPL, I, s. 595-596, nr 798.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów