Rozmiar: 15909 bajtów

- 203 -

1360, 6 VII, Lubin (Lobin)

an dem nestin Montage noch sente Petirs unde sente Paul Tage der heylegen Czwelfboten

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwik Herczoge in Slezie unde here czu Legnicz czu Bryge und in Lobyn) stwierdza, że w jego obecności Niccze Quays, jego brat Jeszko (Jescho), Hanko Engilger (Hancko) i jego córka Małgorzata (Margaretha) sprzedali Tylcke Roten i jego następcom 16 1/2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Piskorzowie k. Oławy (Pyskerow) oraz 3 grzywny rocznego czynszu w Swojkowie k. Oławy (Swoyskow) z wyłączeniem prawa alienacji.

Świadkowie: Pesche z Golnic k. Bolesławca (Golnicz), Henryk (Heynrich) Ditrich z Groszowa k. Złotoryi (Dyterich von Rechynberg), Petsche Lemberg, Ditrich von Redir (Dyterich), Piotr Ome (Petrus) i Tymo von Posern dem die dise bryft bevolen wart.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 370.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 26, nr 242.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów