Rozmiar: 15909 bajtów

- 204 -

1360, 8 VII, Villeneuve les Avignon (Villanova Avinionensis diocesis, Francja)

VIII Id. Julii a. octavo

Innocenty VI papież ustanawia na 3 lata m.in. dziekana kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Vratislavia) opiekunem Przecława biskupa wrocławskiego i kapituły wrocławskiej (Vratislaviensis).

Regest: MVB, II, s. 438, nr 1096; Bull. Pol., II, s. 160, nr 998.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów