Rozmiar: 15909 bajtów

- 205 -

1360, 10 VII, Villeneuve les Avignon (Villanova Avinionensis diocesis, Francja)

VI Id. Julii a. octavo

Henryk syn nieżyj±cego Henryka z Chró¶ciny k. Grodkowa (Henricus Henrici de Valkenow), kleryk diecezji wrocławskiej, zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję dla siebie na wikariat w ko¶ciele wrocławskim.

Regest: MVB, II, s. 440, nr 1099.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów