Rozmiar: 15909 bajtów

- 208 -

1360, 14 VII, Brzeg (Brega)

in crastino bt. Margarethe

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Oławy (Ludwicus ... dux Slezie dominus Bregensis atque Olawiensis) stwierdza. że w jego obecności Jan (Johannes), Heynmanus, Piotr (Petrus), Jakub (Jacobus), Guzlo i Stefan (Stephanus) bracia zwani Poduschka za zgodą swej matki Gertrudy (Gyrdruda) sprzedali za 360 grzywien 15 łanów oczynszowanych w Skrzypniku k. Oławy (Rewenczin, Rwenczown) wraz z 3 łanami sołeckimi i innymi przynależnościami, z obciążeniami i dochodami rycerzowi Jarasziusowi z Pogorzeli k. Brzegu (Jaraschius de Pogrella) i jego następcom z prawem alienacji i obowiązkiem uiszczenia świadczeń na rzecz księcia. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Merzanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonaw), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Teodoryk de Redirn (Theodricus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 152 i 330; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 84.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 26.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów