Rozmiar: 15909 bajtów

- 209 -

1360, 15 VII

in divisione Apostolorum

Jan Budow (Johannes) rycerz za zgod± swych spadkobierców sprzedaje za 25 grzywien opatowi i konwentowi Cystersów w Henrykowie (Heynrichow) 1 grzywnę i 8 skojców rocznego czynszu z 4 łanów w swoich dobrach dziedzicznych w Bobolicach k. Z±bkowic ¦l. (Bobilwicz) ze wszystkimi prawami, z zastrzeżeniem uznawania przez nabywców praw zwierzchnich nadawcy.

¦wiadkowie: Witko Boemus de Rodow, Bernard de Rothewicz (Bernhardus) - rycerze, Peszko Tuteleybe (Peschco), Peszko Opulleri (Peschco), Mikołaj (Nycolaus) kupiec, Niczko (Nyczco) i Gutkouph - mieszczanie ziębiccy (Munstirberg), i Jan (Johannes) notariusz miejski ziębicki.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 118.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów