Rozmiar: 15909 bajtów

- 210 -

1360, 17 VII

an sancte Alexien Tage

Katarzyna Rembabinne opatka i konwent klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu stwierdzają, że odstępują rajcom wrocławskim 10 grzywien rocznego czynszu z czynszów, które ww. klasztor posiada z dochodów z ratusza.

Kopia: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. K 115, 1, s. 38.
Regest: tamże, Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów