Rozmiar: 15909 bajtów

- 220 -

1360, 31 VII, Oława (Olauia)

fer. sexta post diem st. Jacobi Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Oławy (Ludwicus ... dux Slezie dominus Bregensis atque Olauiensis) stwierdza, że w jego obecności Czenko de Pritticz za zgodą Agnieszki (Agnes) wdowy po Hogerze de Pritticz (Hogerus) w swoim imieniu i swoich braci, których jest opiekunem, sprzedaje Jaracziowi z Pogorzeli k. Brzegu (Jaraschius de Pogrella) i jego spadkobiercom 9 łanów oczynszowanych w Marszowicach k. Oławy (Marschowicz) wraz z sołectwem, prawem patronatu nad tamtejszym kościołem, karczmą, wszystkimi dochodami i obciążeniami oraz prawem alienacji.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Henryk Sagadil (Henricus), Szymon Qwos (Symonus), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Apeczko de Wedraw (Apeczco), Jan notariusz książęcy (Johannes) qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, rep. 21, sygn. 1A, s. 149, 330; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 38v.
Regest: tamże, s. 84v; Z.f.G.Schl., VI, s. 26, nr 246.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów