Rozmiar: 15909 bajtów

- 221 -

1360, 1 VIII, Legnica

an dem achten Tage st. Jakobistage

Wacław I książę Śląska, pan Legnicy zatwierdza braciom Janowi i Ulrykowi von Bieberstein panom Friedland i Żar i ich spadkobiercom prawa lenne i przywileje, które niegdyś posiadał ich nieżyjący ojciec Fryderyk von Bieberstein we wsiach położonych w pobliżu Złotoryi, a mianowicie: Gierałtowcu (Gerhardisdorf), Jerzmanowicach Zdroju (Hermansdorf), Wilkowie (Wolffdorf), Nowej Wsi Grodziskiej (Nunnedorf) położonej k. Jazdowa Dolnego k. Złotoryi, oraz prawa do 12 łanów we wsi Zagrodno k. Złotoryi (Adelingisdorff) i 12 łanów w Kunicach k. Legnicy (Cunitz) wraz ze wszystkimi prawami i dochodami. Wystawca zastrzega równocześnie dla nich prawo wyłączności prowadzenia tam rzemiosł, posiadania praw targowych oraz ław mięsnych, obuwniczych i chlebowych.

Regest: CDS, XX, s. 53, nr 125.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów