Rozmiar: 15909 bajtów

- 228 -

1360, 16 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis diocesis, Francja)

XVII Kal. Septembris

Paweł biskup Freising (Paulus ... Frisingensis, Niemcy) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum kościelne, którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego, wakujące aktualnie lub w przyszłości dla swojego sługi Mikołaja syna Jana de Krapicz (Nicolaus Johannis de Krapicz), kleryka diecezji wrocławskiej.

Regest: MVB, II, s. 347, nr 1115.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów