Rozmiar: 15909 bajtów

- 230 -

1360, 16 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVII Kal. Septembris a. octavo

Innocenty VI papież na prośbę Pawła biskupa Freising (Niemcy) rezerwuje dla Mikołaja syna Jana de Krappitz (Nicolaus Johannis de Krapicz) beneficjum kościelne, którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego i z którego dochód roczny nie może przekraczać 25-18 grzywien w srebrze.

Regest: MBV, II, s. 447, nr 1118; Bull. Pol., II, s. 166, nr 1016.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów