Rozmiar: 15909 bajtów

- 234 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris a. octavo

Jan komes krakowski (Johannes comes Cracoviensis) zwraca się do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat i rezerwację prebendy w katedrze wrocławskiej dla Piotra syna Pescona Enghelma (Petrus Pesconis Enghelmi).

Regest: MVB, II, s. 450, nr 1122; Bull. Pol., II, s. 167, nr 1024.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów