Rozmiar: 15909 bajtów

- 238 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris a. octavo

Kazimierz Wielki król Polski (Kazimirus rex Poloniae) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat z ekspektatyw± na prebendę dla Mikołaja syna Mikołaja de Liebenau (Nicolaus Nicolai) prezbitera wrocławskiego (Vratislaviensis) swojemu kapelanowi i współbiesiadnikowi przy kolegiacie w Spiszu w diecezji ostrzychomskiej (Sceptus Striginiensis diocesis, Węgry).

Regest: MVB, II, s. 450, nr 1123; Bull. Pol., II, s. 169, nr 1031.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów