Rozmiar: 15909 bajtów

- 241 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris

Innocenty VI papież na prośbę Karola IV cesarza (Karolus Romanorum Imperator) przyznaje Zbigniewowi Włostowi (Segneus Wlostei) kanonikat w kościele wrocławskim wraz z ekspektatywą na prebendę.

Regest: MVB, II, s. 453, nr 1129; Bull. Pol., II, s. 170, nr 1041.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów