Rozmiar: 15909 bajtów

- 244 -

1360, 25 VIII

in crastino Bartholomei Apostoli

Rajcy średzcy stwierdzają, że magister Jan ze Środy Śl. archidiakon głogowski, doktor medycyny, nadał kościołowi Św. Andrzeja w Środzie Śl. czynsz w wysokości 5 skojców i 1 skojec dla uczniów. Odpowiedzialnym za uiszczanie tego czynszu czynią wystawcy zarządcę kasy ww. kościoła.

Regest: Darstellungen u. Quellen zur schlesischen Geschichte, t. II, s. 245, nr 41.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów