Rozmiar: 15909 bajtów

- 248 -

1360, 31 VIII, apud Schorndorff

indiccione XIII, II Kal. mensis Septembris

Karol IV cesarz potwierdza Wawrzyńcowi (Laurencius) kanonikowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) i warmińskiemu (Warmiensis), swojemu kapelanowi, którego przyjął na kapelana i domownika już za młodu jako margrabia Moraw, a wcześniej uczynił to jego ojciec Jan król czeski (Johannes olim Boemie rex), wszystkie beneficja i związane z nimi przywileje oraz poleca dziekanom i kanonikom kościołów wrocławskiego i warmińskiego dbać, aby dochody te nie zostały uszczuplone.

Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 379, nr 617. Regest: Preussisches Urkb., V, 2, s. 514, nr 907.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów